HANA implementatie: wat kunnen we leren van het verleden?

Heel wat SAP implementaties in het verleden zijn op z’n zachts gezegd niet helemaal volgens plan verlopen. Vaak kreeg de software (SAP) hiervan de schuld, maar nader onderzoek leerde dat de oorzaak vaker bij een slecht plan en invoering en slechte begeleiding lag dan bij de kwaliteit van de software.

 

Nu SAP HANA volwassen wordt zullen weer veel bedrijven een omvangrijk migratie- of implementatietraject gaan ondernemen. Wat kunnen we leren van het verleden?

 

SAP HANA

De in-memory technologie van HANA maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data real-time te verwerken. Dit biedt kansen in het beter voorspellen en besturen van de interne bedrijfsprocessen en mogelijkheden voor nieuwe kansen in de markt. Technologisch is dit een grote doorbraak, maar de vraag is hoe bedrijven deze technologie zullen (en willen en kunnen) gaan toepassen.

 

Implementeren van software

De geïntegreerde software van SAP is bedoeld om de bedrijfsprocessen te besturen en te ondersteunen. Bedrijven bepalen in hun strategie wat ze willen bereiken (het ‘waarom’), welke processen daarvoor nodig  zijn (het ‘wat’) en met welke organisatie ze dit zullen realiseren (het ‘hoe’).  De techniek (software) moet de processen adequaat ondersteunen om het doel te kunnen bereiken en  adequaat door de medewerkers in de organisatie kunnen worden gebruikt.

 

Als één van de aspecten (waarom, wat en hoe) te veel of te weinig nadruk krijgt resulteert dit in ofwel het niet kunnen halen van de doelstellingen, ofwel  in onwerkbare processen en veel maatwerk in de software. De drie aspecten moeten met elkaar in balans zijn, waarbij de vraag ‘waaróm willen we dit’ regelmatig moet worden gesteld.  Een grondige kennis van de te strategie én van de (on)mogelijkheden van de software zijn daarom essentieel.

 

Implementeren van innovaties

Een zelfde situatie zien we nu ontstaan met SAP HANA (en andere IT-innovaties).  Er zijn bedrijven die zich hals-over-kop op de nieuwe technologie storten, terwijl sommigen de kat uit de boom kijken, en zo min mogelijk aan de huidige (werkende!) inrichting willen veranderen.

 

SAP HANA is niets meer (en niets minder) dan een innovatieve techniek. Zonder een goed doordacht plan is het zinloos om het in te gaan zetten. Het begint bij de strategie en de visie, en het plan hoe dit de komende jaren te realiseren. Tegelijkertijd moeten bedrijven  alle (on)mogelijkheden van SAP HANA goed onderzoeken; welke verbeteringen in de bedrijfsvoering kunnen er mee worden doorgevoerd, biedt het nieuwe  kansen in de markt? Niet in de laatste plaats moet de organisatie worden ‘meegenomen’; past het in de huidige cultuur, willen we die veranderen, zijn onze medewerkers voldoende toegerust voor de nieuwe manier van werken en de nieuwe technologie? Op basis hiervan kan een integrale visie en plan voor de implementatie worden gemaakt, met een prominente plaats voor de organisatie en de medewerkers.

 

Het zou toch zonde zijn als we fouten uit het verleden opnieuw gaan maken en op die manier veel geld en kansen mislopen.

 

Bedrijven die er in slagen om een integraal plan voor de implementatie van de visie te maken en zorgvuldig in te voeren, zullen de eersten zijn die van de voordelen van innovatie kunnen genieten.

 

Benieuwd hoe ik u kan helpen om hier een succes van te maken? Neem contact met me op voor een goed gesprek!