Transitie

Effectief transitiemanagement maakt –en houdt- het veranderingsproces beheersbaar waardoor de beoogde business benefits of besparingen sneller gerealiseerd kunnen worden, of uw time to market wordt verkort. Ik zorg dat op alle momenten  het beoogd resultaat van de diverse projectactiviteiten leidend is, zodat gericht besluiten kunnen worden genomen, en er zo nodig kan worden bijgestuurd. Door vanaf de start de toekomstige ‘beheerfase’ in de uitwerking mee te nemen help ik u om sneller in een nieuwe stabiele fase te komen, met minder issues en rework..


Transitiemanagement

Transitiemanagement

Veranderingen hebben meestal een grote impact op meerdere aspecten van de bedrijfsvoering. Vaak wordt vooral nadruk op de technologie gelegd, en onvoldoende rekening gehouden met de besturing, processen en cultuur. Frequente toetsing van de doelstellingen van de verandering, en nadrukkelijke aandacht voor de (balans in) alle aspecten zijn integraal onderdeel van mijn aanpak. projectrealisatie

Ik kan u ondersteunen in de planning, sturing en realisatie van de (deel)projecten. Projecten kunnen betrekking hebben op de implementatie van nieuwe business processen, applicaties, infrastructuur of data. Leidend blijft de integrale benadering van strategie, cultuur en IT.

 

Projectrealisatie