Diensten

Waardecreatie voor business en IT, daar sta ik voor. Samen kunnen we uw IT-strategie creëren of herijken en kunnen we belangrijke veranderingen in uw organisatie of IT-inrichting implementeren. Zonder op uw stoel plaats te nemen kan ik u ondersteunen en coachen naar behoefte, of zorg ik voor de juiste capaciteit voor het uitvoeren van activiteiten om uw IT nóg succesvoller te laten zijn – van strategie tot realisatie en beheer.


IT Strategie

IT Strategie

IT vervult in uw bedrijf een belangrijke, zo niet bedrijfskritische, rol.  Zonder uw IT kunnen de operationele processen niet worden uitgevoerd, en kunnen uw strategische doelen niet behaald worden. IT-investeringen (applicaties, contracten, infrastructuur) hebben meestal een looptijd van meerdere jaren. Het maken van de juiste keuzes is daarom erg belangrijk om te voorkomen dat ‘IT niet doet wat de organisatie wil of nodig heeft’. Ik help u om de IT-strategie in lijn te brengen met uw bedrijfsstrategie, en om die voldoende flexibel maken om op veranderingen te kunnen inspelen, en om richting geven aan de (komende) IT-mogelijkheden en –innovaties. Om uw IT-strategie geen ‘dood’ document te laten zijn, kan ik u ondersteunen om de IT-strategie (periodiek) te toetsen op ontwikkelingen in de markt, in uw organisatie en in IT.Roadmap

Door de IT-strategie te concretiseren in een roadmap, houdt u  houdt overzicht in de samenhang, voortgang, kosten en mijlpalen van de verschillende projecten. Belangrijke go/no go momenten worden zichtbaar en (financiële) verrassingen worden voorkomen. Daarnaast kan ik u helpen om te zorgen dat de benodigde sturing, verantwoordelijkheden en organisatie op tijd en adequaat zijn ingericht voor de toekomstige informatievoorziening.

IT roadmap


Transitie

IT Transitie

Effectief transitiemanagement maakt –en houdt- het veranderingsproces beheersbaar waardoor de beoogde business benefits of besparingen sneller gerealiseerd kunnen worden, of uw time to market wordt verkort. Ik zorg dat op alle momenten  het beoogd resultaat van de diverse projectactiviteiten leidend is, zodat gericht besluiten kunnen worden genomen, en er zo nodig kan worden bijgestuurd. Door vanaf de start de toekomstige ‘beheerfase’ in de uitwerking mee te nemen help ik u om sneller in een nieuwe stabiele fase te komen, met minder issues en rework.