IT Strategie

IT vervult in uw bedrijf een belangrijke, zo niet bedrijfskritische, rol.  Zonder uw IT kunnen de operationele processen niet worden uitgevoerd, en kunnen uw strategische doelen niet behaald worden. IT-investeringen (applicaties, contracten, infrastructuur) hebben meestal een looptijd van meerdere jaren. Het maken van de juiste keuzes is daarom erg belangrijk om te voorkomen dat ‘IT niet doet wat de organisatie wil of nodig heeft’. Ik help u om de IT-strategie in lijn te brengen met uw bedrijfsstrategie, en om die voldoende flexibel maken om op veranderingen te kunnen inspelen, en om richting geven aan de (komende) IT-mogelijkheden en –innovaties. Om uw IT-strategie geen ‘dood’ document te laten zijn, kan ik u ondersteunen om de IT-strategie (periodiek) te toetsen op ontwikkelingen in de markt, in uw organisatie en in IT.


Business-IT alignment

Business IT Alignment

Business en IT raken steeds meer met elkaar verweven. IT is al veel meer dan alleen een middel. IT-systemen zijn nog steeds nodig om uw bedrijfsvoering efficiënt in te richten, en tegelijkertijd bieden IT-innovaties steeds meer commerciële kansen. Het is zaak om met deze spagaat in kosten- en opbrengsten effectief om te gaan. Dit vraagt om een strategie die gericht is op zowel kostenbeheersing als op het vermarkten van IT. Ik kan u helpen om relevante scenario’s te ontwikkelen en in voldoende mate van detail (kwaliteit, tijd, geld) te beschrijven om gefundeerde keuzes te kunnen maken.Herijking IT Strategie

Als IT niet meer in lijn is met behoeftes van de business, is het tijd voor een kritische analyse van de huidige inrichting en strategie van IT. Het kan zijn dat de uitgangspunten die de grondslag vormden voor de strategie niet meer relevant zijn, er kunnen onvoorziene ontwikkelingen in de markt zijn, of wellicht voldoet de IT-operatie niet meer of kunnen IT-mogelijkheden niet worden benut. Ik kan u ondersteunen in deze analyse en mogelijke verbeteringen en een implementatieplan opstellen. 

Herijking IT Strategie


E-commerce / omnichannel strategie

E-commerce

 Een goede E-Commerce / omnichannel-strategie biedt grote mogelijkheden om met IT-innovaties zaken te doen. Het is tegelijkertijd zaak om IT snel commercieel in te kunnen zetten, en om dit op een beheerste manier te doen. Mijn aanpak is gericht op een integrale benadering van commercie, logistiek en IT. De commerciële strategie, organisatie en processen, gecombineerd met de zorgvuldige integratie in uw IT-architectuur en logistiek zorgen voor succesvolle nieuwe businessmodellen en voorkomen het ontstaan van eilanden, hoge kosten, lagere serviceniveaus en teleurstellingen.