Wat als de realiteit uw IT-strategie achterhaald heeft?

U heeft uw strategie grondig onderzocht en vastgelegd. Alle belangen, trends en SWOT’s  heeft u meegenomen in uw businessstrategie voor de komende 3-5 jaar. De realisering van de strategie is voortvarend aangepakt: plannen zijn gemaakt en diverse veranderingen zijn al doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Op basis van de nieuwe strategie hebt u ook de IT-strategie voor de komende jaren gemaakt of aangepast. IT is inmiddels ook gestart met uitbreidings- of vervangingsinvesteringen die de realisatie van de strategie mogelijk moeten maken. Alles helemaal volgens het boekje.

 

Maar toch wringt er iets … Onderdelen van de strategie blijken in de praktijk toch anders uit te pakken; er worden nieuwe kansen of bedreigingen uit de markt zichtbaar; nieuwe (technologische) innovaties en ontwikkelingen betekenen dat gemaakte keuzes anders zouden zijn gemaakt als ze eerder bekend zouden zijn geweest. Maar ja, de strategie ligt nu eenmaal vast, en iedereen is druk doende alle projecten uit te voeren. Moeten we dan weer helemaal opnieuw beginnen?

 

Papier is geduldig. De gemaakte bedrijfsstrategie kan vaak relatief eenvoudig worden bijgesteld of ingevuld als de omgeving verandert. Helaas geldt dat vaak niet voor de IT-strategie. De (vaak forse) investeringen in hard- en software moeten worden terugverdiend, en de infrastructuur kan vaak ook niet 1-2-3 veranderd worden. Om deze reden gebeurt het regelmatig dat de realisering van de (veranderende) strategie en de beschikbare IT niet meer op elkaar zijn afgestemd. Dat maakt dat u als bedrijf minder slagvaardig bent, en medewerkers gefrustreerd raken omdat IT niet kan leveren wat gevraagd wordt.

 

Herijking van uw IT-strategie

Hoe meer uw organisatie zich in een onzekere of veranderende omgeving bevindt, hoe beter het is om opties zoveel als mogelijk open te houden; IT moet flexibel kunnen reageren op de veranderende omstandigheden om mismatches en kapitaalvernietiging te voorkomen. Dat vraagt om een regelmatige herijking van de IT-strategie. Zijn alle uitgangspunten en aannames nog valide? Zijn er ontwikkelingen in de markt of technologieën waar op geanticipeerd moet worden? Brengen de IT-investeringen wat we er van verwachtten; wat kan er beter in de IT-operatie? Door deze vragen planmatig en regelmatig te stellen wordt niet alleen de impact van veranderingen duidelijk, maar kan er vaak tijdig worden bijgesteld zodat kapitaalvernietiging en verlies aan effectiviteit worden kunnen worden voorkomen.

 

Hoe doe je dat?

Die ingebouwde flexibiliteit moet al beginnen bij het maken van de IT-strategie. Houd zoveel mogelijk opties open, formuleer verschillende alternatieven en stel de ‘wat als?’ en ‘waarom?’ vragen vaak en nadrukkelijk. Formuleer de uitgangspunten en aannames die gemaakt worden zorgvuldig, zodat ze regelmatig getoetst kunnen worden. Leg zo goed mogelijk vast wat de ‘points of no return’ zijn, en wat daarvan de impact is.

 

Onzekerheid en gewenste flexibiliteit bepalen in belangrijke mate de sourcing strategie – investeert u in hard/software of maakt u gebruik van kortlopende (maar vaak duurdere) pay-as-you-go oplossingen zoals cloud of hosting?

Als u een heldere meerjaren IT-strategie hebt met mijlpalen, kosten en deliverables kunt u deze strategie regelmatig toetsen op voortgang, realisatie en ‘fit’ met de bedrijfsstrategie en realiteit.  Kloppen de uitgangspunten en aannames nog?

 

IT-strategie is geen project

Het maken van de IT-strategie moet geen project zijn dat elke 3-5 jaar resulteert in een boekwerk dat in een la verdwijnt. Natuurlijk is het wezenlijk belangrijk om te bepalen hoe IT de realisatie van de bedrijfsstrategie gaat faciliteren, en hiervoor meerjaren project- en investeringsplannen te maken. Zeker zo belangrijk is het om de planning niet ‘blind’ uit te voeren maar frequent te toetsen en bij te sturen.  Dat is beter voor uw slagvaardigheid, gebruikerstevredenheid en voor uw portemonnee.

 

Benieuwd hoe ik u kan helpen om uw IT weer in lijn te brengen? Neem contact met me op voor een goed gesprek!